Campanya “La veritat de la cacera”

La cacera és una activitat…

Perillosa

Cruel

Innecessària

Insostenible

Mercantilista

No ètica

No esportiva

Injusta

Es tracta d’una activitat social arcaica que s’aprofita del desconeixement general per perpetuar-se des de temps immemorials. Secundàriament apuntala uns valors que el progrés s’ha encarregat d’anorrear. Si bé podria haver tingut un sentit en un altre moment i altres latituds, al nostre país actualment ha deixat de tenir-ne. La justificació sobre la provisió d’aliment imprescindible per a la pervivència humana i de mètode regulador de la natura és incerta.

La caça és un tema poc conegut tot i que de tant en tant als mitjans de comunicació apareixen informacions (no sempre verídiques, contrastades i recolzades en dades científiques) de les quals la VERITAT DE LA CACERA vol fer se ressò, per a oferir una visió diferent de la publicada, sovint massa influenciada pel lobby caçador.

Apostem per la limitació de la caça, per a fer de la natura un espai més segur, equilibrat i just com ho demostren països on està molt controlada i fins i tot abolida.

El manteniment a hores d’ara de la perversament anomenada activitat “esportiva” de la caça no té res a veure amb la protecció del medi ni amb la regulació de presumptes plagues. La caça, sense dubte, té a veure amb un lucre econòmic desigual i un lleure egoista i sanguinari.

La majoria de ciutadans no coneixem les normatives relatives a la caça tot i que tots en som víctimes a diversos nivells: bé pels costos ambientals bé pels socials que suposa el seu manteniment. No ens podem enganyar, els primers perjudicats són molts animals no humans: ferits, atemorits, en perill d’extinció, arraconats per subespècies de laboratori o criats en granges intensives per ser objectiu de bales o cartutxos. Ambdues amb metalls pesants al seu interior. També animals ensinistrats i criats com a auxiliars en la caça pateixen injustament. Espècies no atractives per a la caça també són massa vegades perjudicats per la cinegètica i, durant massa anys, amb mètodes prohibits.

Al voltant de la cacera hi ha una indústria letal que mira de protegir els vells estatus feudals. Uns pocs, amb una parafernàlia distintiva molt ostentosa que consolida el model discriminatori on els estrats socials i de gènere es verticalitzen i separen.

La legitimació de la mort com activitat “lúdica” junt a la permissió de l’ús, compra, venda i emmagatzematge de les armes i del vessament de sang innocente, genera una cultura de violència que ens vulnera tots.

LA VERITAT DE LA CACERA és una coalició d’entitats que aposta per activitats constructives, respectuoses amb altres formes de vida, no violentes, pacífiques, ecològicament sostenibles i justes per a la gestió de l’entorn natural per a un futur més respectable per a tothom, generacions presents i futures, i fauna salvatge i domèstica.

Denunciem que els col·lectius de caçadors, tot i ser un sector extremadament minoritari i cada cop més afeblit, han exercit fins ara una pressió inacceptable cap a l’Administració pública per a protegir els seus privilegis. I reclamem que l’Administració, i el conjunt de la societat, escolti els arguments de les entitats que treballem per la conservació de la natura i la convivència respectuosa amb els animals no humans.

Comments are closed